במרכז הרפואי לגליל ממשיכים כל העת בפעילות לשיפור תנאי השהייה של היולדות. לצד חדרי לידה חדישים ומחלקות יולדות מרווחות עם חדרים פרטיים וזוגיים בלבד, ישנו דגש על עידוד הנקה והליך של אפס הפרדה בין האם ליילוד כדי לקרב ביניהם.

לאחרונה, כחלק מהליך אפס הפרדה, מאפשרת מחלקת התינוקות טיפול בפוטותרפיה (טיפול ליילוד שסובל מצהבת ונזקק לטיפול תחת מנורת פוטו) בסמוך למיטת האם, על פי בקשת המשפחה ובתיאום איתה. יש לציין, שהטיפול מתבצע בחדרה של האם אך ורק אם הצהבת היא צהבת ילוד רגילה. במקרים בהם הצוות הרפואי חושב שהצהבת מלווה בגורמי סיכון לצהבת פתולוגית, התינוק יטופל במחלקת תינוקות או במקרים מסוימים יועבר לפגיה להמשך טיפול.רונית המטיאן-כהן מנהריה, ילדה לאחרונה את בנה במרכז הרפואי לגליל ולבקשתה, התינוק היה לצידה באפס הפרדה מהלידה ועד השחרור לביתה. עקב צהבת, היילוד טופל בפוטותרפיה על יד מיטת האם במחלקת יולדות א' לשביעות רצונה, וכך התינוק לא נפרד מאימו גם במהלך הטיפול. "זה היה חשוב לי ושמחתי שהדבר התאפשר לי. זה סייע רבות לחיזוק הקשר ביני לבין בני. ברגע שהצוות הציע לי, מיד קיבלתי החלטה שהטיפול יעשה סמוך אליי וכך לאורך כל השהייה שלי במרכז הרפואי הילד היה סמוך למיטתי", ציינה האם.

ד"ר ורד פליישר שפר, מנהלת מחלקת תינוקות ופגיה במרכז הרפואי לגליל: "ה'אני מאמין שלי', הוא שתינוק לאחר הלידה צריך להיות באפס הפרדה – כלומר ישהה תמיד ליד האם שתוכל להניק אותו כרצונה ותטפל בו בעצמה, אך אנחנו מכבדים כל החלטה של אימהות שרוצות שהתינוק יהיה במחלקת תינוקות, כך שהאם תוכל לנוח. לכל אישה יש את הזכות להחליט מה נכון בשבילה ואנחנו נהיה שם כל העת כדי להדריך, לעודד ולתמוך בחום ובהמון אהבה".

צילום:רוני אלברט