ניתוחים לטיפול בנחירות ודום נשימה בשינה:
• טיפול בנחירות בעזרת לייזר
• ניתוח לנחירות ע"י קובליישן להקטנת בסיס לשון
• ניתוח לקידום לשון וקידום לסת תחתונה לבעיות נשימה בשינה