ניתוחים אסתטיים:
• ניתוחי אף אסתטיים ורפואיים
• ניתוחי הצמדת אוזניים
• ניתוח קידום סנטר
• ניתוחים לעיצוב שיניים בשיתוף מחלקת פה ולסתות