• 3
  • יולדות
  • 2
  • תמונת בית חולים חוץ
  • 1
  • collage
Share |

המלחמה בגזענות נגישות לממונה במרכז הרפואי לגליל