• vse
  • 3
  • 2
  • collage
  • יולדות
  • בדיקה
  • 1
Share |

המרכז הרפואי לגליל - מכרזים

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספקים יחידים לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
כל הפירוט והפרטים בפנים.

1. התקשרות עם חברת קיו. אי. אס. -אס. בע"מ (שם מסחרי "קוואנטום"), למתן שירותי תחזוקה, תיקון תקלות ורכישת חלפים למדחסים תוצרת חברת COFELY AXIMA.

פורסם בתאריך:
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספקים יחידים ( במחלקת מערכות מידע ) לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
כל הפירוט והפרטים בפנים.

1. אקספנדיון בע"מ.
2. קונסיסט מערכות בע"מ.
3. קוטב טכנולוגיה בע"מ.
4. דנגוט מחשבים בע"מ.
5. איוויב בע"מ.

פורסם בתאריך:
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספקים יחיד (במחלקת התחבורה) לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.
כל הפירוט והפרטים בפנים.

1. אפימילק אגש"ח בע"מ (לשעבר "צ.ח.מ. אפיקים").
2. כסלו רכב עזר בע"מ.
3. מצברי תעשיה לישראל בע"מ.
4. איציק בן חיים שירותים טכניים בע"מ.
5. ציוד בע"מ.
6. דניזיו פתרונות שינוע בע"מ.
7. חיים בוסקילה ("פנצ'ריית בוסקילה").

פורסם בתאריך:
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספקים יחיד לצורך מתן שירות לתוכנות שונות, כל אחד מהספקים הינו ספק יחיד למתן שירות לתוכנה אשר יוצרה על ידו ואשר ברשותו קוד התוכנה שלה.
כל הפירוט והפרטים בפנים.
1. ג'נרל אלקטריק אינטרנשיונל, אינק.
2. מקס תוכנה בע"מ.
3. ארטיסן סוניקס בע"מ.
4. דיקסילנג בע"מ.
5. תמיר מחשבים בע"מ.
6. או בי גי סופט בע"מ.
7. קליניקוד בע"מ.
8. רפיד אימג' בע"מ. - מערכת לניהול מרפאת שיניים...
9. רפיד אימג' בע"מ. - מערכת לניהול תיירות המרפא...
10. תדיראן טלקום - שירותי תקשורת ישראל.
11. נס א.ט. בע"מ.
12. פרודיפיי מטרות פתרונות תכנה בע"מ.
13. אייפרקטיקום תקשורת פרקטית בע"מ.
14. עוצמה 10 בע"מ.
15. טופ סולושינס (ל.ה.ב). בע"מ.
16. פוליטקס טכנולוגיות בע"מ.
17. סינאל מלל פייוויי בע"מ.
18. סיבנט תקשורת בע"מ.
19. איי.סי.אס קווסט בע"מ.
20. ורוניס מערכות בע"מ.
21. וואן שירותי תוכנה (1977) בע"מ.
22. בריינלאב בע"מ.
23. ב.א.ת.ל. טכנולוגיה מתקדמת (98) בע"מ.
24. מובקס בע"מ.
25. אומני טלקום בע"מ.
26. בנארית בע"מ.
27. סייקטק בע"מ.
28. קליניקוד בע"מ.
29. תופ מערכות בע"מ.
30. ביו-ראד לבורטוריס לימיטד.
31. קומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מ.
32. תירוש מערכות מחשוב בע"מ.

פורסם בתאריך:
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ד"ר ניר נפתלי לביצוע בדיקות קרינה שנתיות במכון הרנטגן ובמכון הגרעיני וכן לעריכת תחקור וייעוץ לאירועים חריגים בהם מעורבת קרינה.
כל הנתונים ופירוט נוסף בפנים.

פורסם בתאריך:
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם חברת ג'ניוס מערכות בע"מ (להלן "הספק") לצורך מתן שירותי תמיכה למשפחת פתרונות SPSS
כל הנתונים ופירוט נוסף בפנים

פורסם בתאריך:
התקשרות עם חברת "אי. או. אס" פתרונות משרד מתקדמים בע"מ, (להלן "הספק") לרכישת רשיון שנתי לשימוש בתוכנת "SmartPrinrer" וכן לרכישת שרות שנתי למכונת קיפול דפים מסוג "Walltec Officemate 2D".

פורסם בתאריך:
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם חברת "אי. או. אס." פתרונות משרד מתקדמים בע"מ, להלן "הספק",
למתן שירותים, תחזוקה, תיקון תקלות ורכישת חלפים למכונות ביול תוצרת החברה הצרפתית Newpost industrie

פורסם בתאריך:
123לעמוד הבא