• vse
  • בדיקה
  • יולדות
  • 1
  • 2
  • collage
  • 3
Share |

מרחב חינוכי אפיק

תאור כללי:
מרחב חינוכי "אפיק" בנהריה, נותן מענה חינוכי לילדים ונוער בגילאי 6-18 הנמצאים בזמן אשפוז, ובחינוך מיוחד עד גיל 21.
 
רציונאל:
ביה"ס מהווה מסגרת חינוכית העובדת בהלימה למטרות הטיפול והאשפוז בילד. הוא כפוף לצרכים הרפואיים והטיפוליים של התלמידים מתוך יישום חוק ילדים חולים שתוקף בכנסת בשנת 1996 משרד החינוך והתרבות והאגף לחינוך מיוחד.

מיישם את החוק.
המרחב החינוכי מייצר מיקרו-קוסמוס תקין וקיום חיי שגרה כחוליה בשרשרת הטיפולית בזמן אשפוז.
צוות המורים, המטפלים והסייעות, מיישם את מטרות החינוך במקביל ליחודיות המקצועית "חינוך בזמן אשפוז".
המערך החינוכי נותן שירות במחלקות הפדיאטריות ובמחלקת הדרכת הילד והמשפחה.

צוות בית הספר:

צוות בית הספר כולו שייך למשרד החינוך, האגף לחינוך מיוחד במחוז צפון
מנהלת בית הספר - יעל קופל
סגנית מנהלת ורכזת פדגוגית - אריאלה דר
יועצת בית הספר - כחל אוסרי

רכזי חינוך:

רינת שרמן-ליאק - רכזת חינוכית כיתת "כרמל" ומנחת קבוצת מיומנויות חברתיות
שלי הדר - רכזת חינוכית כיתת "כרמל", מורה לרובוטיקה ורכזת תקשוב
אורית בן יוסף - רכזת חינוכית כיתת "ארבל" ומורה ללשון
נגה מיטרני - רכזת חינוכית כיתת "ארבל" ומורה למדעים
מירה הוברט - רכזת חינוכית כיתת "מרון" ומורה לאנגלית
איציק שור - רכז חינוכי כיתת "מרון" ומורה לתקשורת צילומית
עליזה שומרוני - רכזת חינוכית כיתת "חרמון" ומורה לתנ"ך, ג"ג והסטוריה
מעיין גלילי - רכזת חינוכית כיתת "חרמון", מורה לתקשורת צילומית ורכזת בנות שרות לאומי
וילמה חורי - רכזת חינוכית כיתת דיאליזה ומורה לרובוטיקה
סלמה פארן - רכזת חינוכית כיתת כרורגיה

מורים מקצועיים:
ענת סדובסקי - מורה לאמנות ומדריכה פדגוגית
אתי בז'ראנו - מורה לאמנות ורכזת ימי שישי
עמירן סיני - מורה לחינוך גופני
איריס ברק - מורה לתנועה
קובי אלקובי - מורה למוסיקה
רחלי לוטטי-אזולאי - מורה למתמטיקה
דנה רבוח - מורה במחלקת ילדים
מירב בלדירמן - מורה מחלקת ילדים

מתמחים:

מירי היינו - מתמחה להוראת המתמטיקה
איתמר שמואלי - מתמחה בחינוך מיוחד
מורן אטיאס - מתמחה בחינוך מיוחד
מורן דלל - מתמחה בחינוך מיוחד


מטפלים בהבעה ויצירה:

גידי לוין - מטפל בבעלי חיים
אורית שנהר - מטפלת בתנועה
ענת ברנדט - מטפלת באמנות
נועה גלגוט - מטפלת באמנות
סינטיה קנטרוביץ' - מטפלת בדרמה
פידא ברהום - מטפלת בדרמה
ערן בן משה - מטפל במוסיקה

סייעות חינוכיות:

גלינה אורולוב
עליזה פרץ
רויטל קורן
עפרה ברקת
רחל רואימי

טלפונים:

מזכירות בית הספר: ז'קלין בן שמואל, חוה שפיגלר - 049107225
אב בית: ברוך בריגדה

קישורים

אלבום תמונות מהווי המרחב החינוכי אפיק

ימי המדע תשע"ז