חברי הנהלת הועד:    

שם               מספר טלפון


תמר אלבו   -   0526547627   


משה כפיר   -   0523320317                          


ד"ר  מ.הרשקוביץ  -  0507887812                          


שוש חפץ   -  0508989705


אלי נדיב   -   0506479461


חוה פריש  -   0522832894